Aletta Jacobsstraat 8 

7311 TL ApeldoornHuisartsenpraktijk van Empel 

Tel: 055-5215855

Huisartsenpraktijk Zegers-Botta 

Tel: 055-5212120

Personeelswijzigingen

Per 01-07-’18 komt Milou Hagen als doktersassistente werken op maandag, woensdag en donderdag.

 

wachtruimte

__________________________________________________________________________________

Goed inhaleren bij chronische longziekte is belangrijk

Het blijkt dat veel patiënten hun inhalator (onbewust) niet op de juiste manier gebruiken. Hierdoor komt het geneesmiddel niet goed in de longen terecht. Het geneesmiddel heeft hierdoor geen optimaal effect. Juist gebruik zorgt ervoor dat het geneesmiddel minder op de verkeerde plek terecht komt en bijwerkingen zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. Neemt u op uw afspraak bij de verpleegkundige uw inhalator mee. Voor duidelijke instructie, uitleg en filmpjes voor ieder inhalator kunt u terecht op de website http://inhalatorgebruik.nl

__________________________________________________________________________________

Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Wat valt niet onder uw eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Er wordt voor deze zorg geen beroep gedaan op uw eigen risico.

Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt in de huisartsenpraktijk bij chronische ziekten zoals Diabetes, COPD en voor Hart- en Vaatziekten wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Wat valt wel onder het eigen risico

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. Ook als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan dit vallen onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar de specialist bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte wat wel of niet valt onder het eigen risico bij gebruik maken van een andere hulpverlener. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar of de hulpverlener naar waar u toe verwezen bent.

Het is voor de huisarts niet werkbaar om u bij elke actie die kan vallen onder het eigen risico op de hoogte te stellen, vandaar deze notitie op onze website.

Voor meer info zie ikregelmijnzorggoed.nl

__________________________________________________________________________________

Patiëntenportaal

Sinds oktober 2013 werken we met het digitale Patientenportaal.
Dit portaal is een beveiligd gedeelte van de website waarbij u zelf 24 uur per dag diverse diensten kunt regelen.
Het Patiëntenportaal biedt de volgende mogelijkheden:

1. online een afspraak maken bij uw huisarts (Webagenda)
2. op eenvoudige manier uw herhaalrecepten bestellen (Receptservice)
3. elektronisch een vraag stellen aan uw huisarts (eConsult)

Vanaf nu is het mogelijk om u hiervoor te registreren via de button patiëntenportaal.

Klik hier naar het Patiëntenportaal van HP van Empel en meld u nu aan!

Klik hier naar het Patiëntenportaal van HP Zegers-Botta en meld u nu aan

___________________________________________________________________________________

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via  het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming.

Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom vanaf november 2012 om uw toestemming vragen of u kunt het toestemmingsformulier inzage LSP invullen en aan ons retourneren.

Wilt u meer informatie over het geven van toestemming kijk dan op www.vzvz.nl/informatiepunt.

Tevens kunt U via de website www.ikgeeftoestemming.nl deze electronisch uitwisseling van uw medische gegevens regelen.

________________________________________________________________________________________________________

Handige medische app van de huisartsenpost Apeldoorn:

http://www.moetiknaardedokter.nl/  
De app  “moet ik naar de dokter?” is een initiatief van de huisartsenpost Apeldoorn.
De huisartsenpost wil graag patiënten de mogelijkheid bieden om op een gebruiksvriendelijke en makkelijke wijze zelf te bepalen of en wanneer zij contact opnemen met de huisarts. Hiermee wil de huisartsenpost een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van de zorgverleners voor de patiënten.   

www.thuisarts.nl

Dit is een nieuwe website met heel veel informatie, gemaakt door huisartsen met veel betrouwbare informatie, plaatjes, folders en filmpjes.